مجموعه ای بی نظیر برای یادگیری زبان ایتالیایی در 90روز - نسخه صادراتی

این مجموعه برای شروع موفقیت شما در یادگیری زبان ایتالیایی کافی است

شامل تمركز و تقويت حافظه در ضمن يادگيري ! تكرار مطالب در فواصل زماني مختلف !
برگرفته شده از جديدترين متد آموزشي روز جهان ، مقدماتی تا پیشرفته

خرید آموزش زبان آلمانی


i capelli

تلفظ :


 

 

 

مو

  

 آموزش گرامر زبان ايتاليايي (جلسه هشتم)

  pelato

تلفظ :

  

طاس، بي مو، كچل

 

 

 

  una barba

تلفظ :
ريش

 

 

  i baffi

تلفظ :


 


 

سبيل

 

 

 

  Lui ha i capelli corti.

تلفظ :


 


 

او موي كوتاه دارد

 

 

  Lui ha i capelli lunghi.

تلفظ :


 


 

او موهاي بلندي دارد.


 

  Lei ha i capelli lisci.

تلفظ :


 


 

او موهاي صافي دارد

  

 

 

  Lei ha i capelli ricci.

تلفظ :


 


 

او موهاي فر فري دارد

  

 

 

  Lei ha i capelli neri.

تلفظ :


 

 

 

او ( مونث ) موهاي مشكي دارد

  

 

 

  Lei ha i capelli rossi.

تلفظ :

  

او (زن) موي قرمز دارد

 

 

  Lei ha i capelli castani.

تلفظ : 

 

او موهاي قهوه اي دارد


 

 

  Lei ha i capelli biondi.

تلفظ :


 


 

او موي بور دارد

 

 

 

  Lui ha i baffi castani.

تلفظ :


 


 

او سبيل قهوه اي دارد

 

 

 

  Lui ha i baffi bianchi.

تلفظ :


 


 

او يك سبيل سفيد دارد


 

 

  Lui ha la barba bianca.

تلفظ :


 


 

او ريش سفيد دارد

  

 

 

   

تلفظ :


 


 

او ريش سياه دارد

    Io ho i capelli castani e corti.

تلفظ :


 

 

 

من موهاي كوتاه قهوه اي دارم

  

 

  Io ho i capelli rossi e lunghi.

تلفظ :

  

من موي بلند قرمز دارم

 

 

  Io non ho i capelli. Io sono pelato.

تلفظ : 

 

من مو ندارم، من كچل هستم


 

 

  Io ho i capelli castani e lunghi.

تلفظ :


 


 

من موهاي قهوه اي بلندي دارم

 

 

  L'uomo ha i baffi castani.

تلفظ :


 


 

مرد سبيل قهوه اي دارد

 

 

 

  L'uomo ha i baffi bianchi.

تلفظ :


 


 

مرد سبيل سفيد دارد


 

 

 

 

 

 

  L'uomo ha la barba grigia.

تلفظ :


 


 

مرد ريش خاكستري دارد

  

 

 

 

  L'uomo ha la barba nera.

تلفظ :


 


 

مرد ريش سياه دارد

  

 

 

 

 

  Chi ha i capelli neri e ricci?

تلفظ :


 

 

 

چه كسي موي سياه فر دارد؟

  

 

 

 

  Chi ha i capelli rossi e lunghi?

تلفظ :

  

چه كسي موي قرمز بلند دارد؟

 

 

 

 

 

 

  Chi è pelato?

تلفظ : 

 

چه كســي طاس است؟


 

 

 

 

  Chi ha i capelli biondi e lunghi?

تلفظ :


 


 

چه كسي موهاي بلند و بور دارد؟

 

 

 

 

 

  Chi ha i baffi castani?

تلفظ :


 


 

چه كسي سبيل قهوهاي دارد؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Chi ha i baffi bianchi?

تلفظ :


 


 

چه كسي سيبل سفيد دارد؟


 

 

 

  Chi ha la barba bianca?

تلفظ :


 


 

چه كسي ريش سفيد دارد ؟

  

 

 

 

  Chi ha la barba nera?

تلفظ :


 


 

چه كسي ريش سياه دارد ؟

  

 

 

 

  Lei non ha i capelli rossi.

تلفظ :


 

 

 

او (زن) موي قرمز ندارد

 

 

 

 

  Lei non ha i capelli neri.

تلفظ :

  

او (زن) ‌موي سياه ندارد

 

 

 

 

  Lei non ha i capelli lunghi.

تلفظ : 

 

او موي بلند ندارد


 

 

 

  Lui non ha i capelli corti.

تلفظ :


 


 

او (مرد)‌ موي كوتاه ندارد

 

 

 

 

  L'uomo non ha la barba bianca.

تلفظ :


 


 

مـرد ريش سفيد ندارد

 

 

 

 

  L'uomo non ha la barba nera.

تلفظ :


 


 

مرد ريش مشكي ندارد


 

 

 

 

  Lei ha i capelli neri e lisci.

تلفظ :


 


 

او(زن) موي مشكي صاف دارد

  

 

 

 

  Lei ha i capelli neri e ricci.

تلفظ :


 


 

او موهاي مجعد مشكي دارد

  

 

 


برچسب‌ها: ،


۰۸:۵۹:۲۹ | نويسنده : ايتاليايي | نظرات (0)

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :