پنجشنبه ۳۰ فروردین ۰۳

آموزش گرامر زبان ايتاليايي (جلسه اول)

زبان ايتاليايي ، آموزش زبان ايتاليايي،آموزش ايتاليايي،آموزش زبان ايتاليايي نصرت،دانلود رايگان آموزش زبان ايتاليايي

آموزش گرامر زبان ايتاليايي (جلسه اول)

۲,۸۱۶ بازديد

آموزش گرامر زبان ايتاليايي (جلسه اول)

جلسه ي اول از دوره ي دوم آموزش زبان ايتاليايي به شيوه ( ١٠١ ) هست و به حروف اضافه اختصاص داره .

  una sedia

تلفظ :


اونا سِديا

 


(يك صندلي)

 

  un tavolo

تلفظ :

 

اون تاوُلو

 


(يك ميز )

 

 

 

 

 

 

  un letto

تلفظ :


اون لتّو

 


( يك تختخواب)


 

 

 

 

 

  una scatola

تلفظ :


اونا اسكَتولا

 


( يك جعبه  )


 

 

 

 

 

  un divano

تلفظ :

 

اون ديوانو

 


( يك مبل راحتي )

 

 

 

 

 

  un libro

تلفظ :


اون ليبرو

 


(يك كتاب )


 

 

 

 

  una penna

تلفظ :


اونا پِنّا

 


(يك خودكار)

 

 

 

 

 

  una lampada

تلفظ :


اونا لامپادا

 


(يك چراغ )

 

 

 

ادامه اين جلسه رو براي راحت تر لود شدن وبلاگ در قسمت ادامه ي مطلب ميتونيد مشاهده كنيد

 

 

 

  i dolciumi

تلفظ :


اي دوُلچومي

 


(آب نبات )

 

 

 

 

 

 

  il denaro

تلفظ :

 

ايل دِنارُو

 


(پول )

 

 

 

 

 

 

  il caffè

تلفظ :


ايل كافِّه

 


( قهوه )


 

 

 

 

 

  il cibo

تلفظ :


ايل  چيبو


( غذا  )


 

 

 

 

 

  Il cibo è sul tavolo

تلفظ :

 

ايل چيبو اِ سول تاوُلو

 


( غذا روي ميز است )

 

 

 

 

 

  I fiori sono sul tavolo

تلفظ :


اي فيوري سونو سول تاوُلو

 


( گل ها روي ميز هستند )


 

 

 

 

  I dirigenti sono al tavolo

تلفظ :


اي ديريجنتي سونو آل تاوُلو

 


(مديران دور ميز هستند)

 

 

 

 

 

  Il caffè è sul tavolo

تلفظ :


ايل كافِّه

اِ سول تاوُلو

 


(قهوه روي ميز است )

 

 

 

 

  I fiori sono nella scatola

تلفظ :


اي فيوري سونو   نِلاسكَتولا

 


(گلها داخل جعبه هستند)

 

 

 

 

 

 

  I dolciumi sono nella scatola

تلفظ :

 

اي دوُلچومي سونو   نِلاسكَتولا(آب نبات داخل جعبه است)

 

 

 

 

 

 

  La ragazza è sulla scatola

تلفظ :


لا راگتزا اِسولا اسكَتولا


( دختر روي جعبه است )


 

 

 

 

 

  Il bambino è nella scatola

تلفظ :


ايل بامبينو اِ نِلا اسكَتولا( پسر داخل جعبه است  )


 

 

 

 

 

  Le scatole sono sul tavolo

تلفظ :

 

لِسكَتولا سونو سول تاولو

 


( جعبه ها روي ميز هستند )

 

 

 

 

 

  La lampada è sul tavolo

تلفظ :


لا لامپادا اِ سول تاولو


(چراغ روي ميز است )


 

 

 

 

  Gli uomini sono al tavolo

تلفظ :


لي اواميني سونو آل تاولو


(مردها دور ميز هستند)

 

 

 

 

 

  L'uomo è sul tavolo

تلفظ :


لوآمو اِ سول تاولو


(مرد روي ميز است )

 

 

 

 

  La donna è sull'automobile

تلفظ :


لا دُنّا اِ سول لاوتومبيله


(زن روي اتومبيل است)

 

 

 

 

 

 

  La donna è nell'automobile

تلفظ :

 

لا دُنّا اِ نِلا اوتومبيله

 


(زن داخل ماشين است )

 

 

 

 

 

 

  Il denaro è sul tavolo

تلفظ :


ايل دِنارو اِ سول تاولو


( پول روي ميز است )


 

 

 

 

 

  Il denaro è nel portafoglio

تلفظ :


ايل دِنارو اِ نيل پُرتافُليوُ


( پول داخل كيف پول است  )


 

 

 

 

 

  Io sono sul divano

تلفظ :

 

ايو سونو سول ديوانو

 


( من روي مبل هستم )

 

 

 

 

 

  Io sono a letto

تلفظ :


ايو سونو آ لِتّو

 


(من در رختخواب هستم)


 

 

 

 

  Io sono al tavolo

تلفظ :


ايو سونو آل تاوُلو

 


(من پشت ميز هستم)

 

 

 

 

 

  Io sono sulla porta

تلفظ :


ايو سونو سولّا پُرتا

 


(من كنار در هستم )

 

 

 

 

  Io sono vicino all'edificio

تلفظ :


ايو سونو ويچينو آلِ فيديچي

 


(من كنار ساختمان هستم)

 

 

 

 

 

 

  Io sono sull'autobus

تلفظ :

 

ايو سونو سولاُتوبوس

 


(من داخل اتوبوس هستم )

 

 

 

 

 

 

  Io sono nell'automobile

تلفظ :


ايو سونو نِلاُوتومبيله

 


( من داخل ماشين هستم )


 

 

 

 

 

  Io sono sull'automobile

تلفظ :


ايو سونو سولا اُتومبيله


( من روي ماشين هستم  )


 

 

 

 

 

  La donna è sulla sedia

تلفظ :

 

لا دُنّا اِ سولّا سِديا

 


( زن روي صندلي است )

 

 

 

 

 

  La donna è sul divano

تلفظ :


لا دُنّا اِ سول ديوانو

 


( زن روي مبل است )


 

 

 

 

  La donna è al tavolo

تلفظ :


لا دُنّا اِ آل تاولو


( زن پشت ميز است )

 

 

 

 

 

  La donna è nell'automobile

تلفظ :


لا دُنّا اِ نِلا اوتومبيله

 


(زن داخل ماشين است)

 

هفت نکته بسیار کاربردی برای یادگیری سریع گرامر انگلیسی

با یادگیری 7 نکته زیر، 30 درصد کل گرامر زبان را یاد گرفته اید! آموزش زبان انگلیسی به کودکان

صفت و قید

حواس تان باشد که از صفت ها و قید ها به درستی استفاده کنید. صفت ها اشخاص یا چیز ها را توصیف، شناسایی و کیفیت شان را مشخص می کنند و معمولا قبل از یک اسم می آیند . اگر اسم جمع باشد، صفت تغییر نمی کند. قید ها هم افعال، صفت ها و سایر قید ها را تعریف می کنند و معمولا بعد از فعل می آیند. آموزش گرامر انگلیسی

  • He’s a slow driver.  او راننده کندی است. (صفت)
  • He drives slowly.  او به آرامی رانندگی می کند. (قید)

اکثر قید ها با افزودن -ly به یک صفت مثل مثال بالا تبدیل می شوند، اما چند قید بی قاعده هستند که از این قاعده تبعیت نمی کنند .اپلیکیشن برتر آموزش زبان انگلیسی

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در رویا بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.