مجموعه ای بی نظیر برای یادگیری زبان ایتالیایی در 90روز - نسخه صادراتی

این مجموعه برای شروع موفقیت شما در یادگیری زبان ایتالیایی کافی است

شامل تمركز و تقويت حافظه در ضمن يادگيري ! تكرار مطالب در فواصل زماني مختلف !
برگرفته شده از جديدترين متد آموزشي روز جهان ، مقدماتی تا پیشرفته

خرید آموزش زبان آلمانی

آموزش گرامر زبان ايتاليايي (جلسه اول)

جلسه ي اول از دوره ي دوم آموزش زبان ايتاليايي به شيوه ( ١٠١ ) هست و به حروف اضافه اختصاص داره .

  una sedia

تلفظ :


اونا سِديا

 


(يك صندلي)

 

  un tavolo

تلفظ :

 

اون تاوُلو

 


(يك ميز )

 

 

 

 

 

 

  un letto

تلفظ :


اون لتّو

 


( يك تختخواب)


 

 

 

 

 

  una scatola

تلفظ :


اونا اسكَتولا

 


( يك جعبه  )


 

 

 

 

 

  un divano

تلفظ :

 

اون ديوانو

 


( يك مبل راحتي )

 

 

 

 

 

  un libro

تلفظ :


اون ليبرو

 


(يك كتاب )


 

 

 

 

  una penna

تلفظ :


اونا پِنّا

 


(يك خودكار)

 

 

 

 

 

  una lampada

تلفظ :


اونا لامپادا

 


(يك چراغ )

 

 

 

ادامه اين جلسه رو براي راحت تر لود شدن وبلاگ در قسمت ادامه ي مطلب ميتونيد مشاهده كنيد

 

 

 

  i dolciumi

تلفظ :


اي دوُلچومي

 


(آب نبات )

 

 

 

 

 

 

  il denaro

تلفظ :

 

ايل دِنارُو

 


(پول )

 

 

 

 

 

 

  il caffè

تلفظ :


ايل كافِّه

 


( قهوه )


 

 

 

 

 

  il cibo

تلفظ :


ايل  چيبو


( غذا  )


 

 

 

 

 

  Il cibo è sul tavolo

تلفظ :

 

ايل چيبو اِ سول تاوُلو

 


( غذا روي ميز است )

 

 

 

 

 

  I fiori sono sul tavolo

تلفظ :


اي فيوري سونو سول تاوُلو

 


( گل ها روي ميز هستند )


 

 

 

 

  I dirigenti sono al tavolo

تلفظ :


اي ديريجنتي سونو آل تاوُلو

 


(مديران دور ميز هستند)

 

 

 

 

 

  Il caffè è sul tavolo

تلفظ :


ايل كافِّه

اِ سول تاوُلو

 


(قهوه روي ميز است )

 

 

 

 

  I fiori sono nella scatola

تلفظ :


اي فيوري سونو   نِلاسكَتولا

 


(گلها داخل جعبه هستند)

 

 

 

 

 

 

  I dolciumi sono nella scatola

تلفظ :

 

اي دوُلچومي سونو   نِلاسكَتولا(آب نبات داخل جعبه است)

 

 

 

 

 

 

  La ragazza è sulla scatola

تلفظ :


لا راگتزا اِسولا اسكَتولا


( دختر روي جعبه است )


 

 

 

 

 

  Il bambino è nella scatola

تلفظ :


ايل بامبينو اِ نِلا اسكَتولا( پسر داخل جعبه است  )


 

 

 

 

 

  Le scatole sono sul tavolo

تلفظ :

 

لِسكَتولا سونو سول تاولو

 


( جعبه ها روي ميز هستند )

 

 

 

 

 

  La lampada è sul tavolo

تلفظ :


لا لامپادا اِ سول تاولو


(چراغ روي ميز است )


 

 

 

 

  Gli uomini sono al tavolo

تلفظ :


لي اواميني سونو آل تاولو


(مردها دور ميز هستند)

 

 

 

 

 

  L'uomo è sul tavolo

تلفظ :


لوآمو اِ سول تاولو


(مرد روي ميز است )

 

 

 

 

  La donna è sull'automobile

تلفظ :


لا دُنّا اِ سول لاوتومبيله


(زن روي اتومبيل است)

 

 

 

 

 

 

  La donna è nell'automobile

تلفظ :

 

لا دُنّا اِ نِلا اوتومبيله

 


(زن داخل ماشين است )

 

 

 

 

 

 

  Il denaro è sul tavolo

تلفظ :


ايل دِنارو اِ سول تاولو


( پول روي ميز است )


 

 

 

 

 

  Il denaro è nel portafoglio

تلفظ :


ايل دِنارو اِ نيل پُرتافُليوُ


( پول داخل كيف پول است  )


 

 

 

 

 

  Io sono sul divano

تلفظ :

 

ايو سونو سول ديوانو

 


( من روي مبل هستم )

 

 

 

 

 

  Io sono a letto

تلفظ :


ايو سونو آ لِتّو

 


(من در رختخواب هستم)


 

 

 

 

  Io sono al tavolo

تلفظ :


ايو سونو آل تاوُلو

 


(من پشت ميز هستم)

 

 

 

 

 

  Io sono sulla porta

تلفظ :


ايو سونو سولّا پُرتا

 


(من كنار در هستم )

 

 

 

 

  Io sono vicino all'edificio

تلفظ :


ايو سونو ويچينو آلِ فيديچي

 


(من كنار ساختمان هستم)

 

 

 

 

 

 

  Io sono sull'autobus

تلفظ :

 

ايو سونو سولاُتوبوس

 


(من داخل اتوبوس هستم )

 

 

 

 

 

 

  Io sono nell'automobile

تلفظ :


ايو سونو نِلاُوتومبيله

 


( من داخل ماشين هستم )


 

 

 

 

 

  Io sono sull'automobile

تلفظ :


ايو سونو سولا اُتومبيله


( من روي ماشين هستم  )


 

 

 

 

 

  La donna è sulla sedia

تلفظ :

 

لا دُنّا اِ سولّا سِديا

 


( زن روي صندلي است )

 

 

 

 

 

  La donna è sul divano

تلفظ :


لا دُنّا اِ سول ديوانو

 


( زن روي مبل است )


 

 

 

 

  La donna è al tavolo

تلفظ :


لا دُنّا اِ آل تاولو


( زن پشت ميز است )

 

 

 

 

 

  La donna è nell'automobile

تلفظ :


لا دُنّا اِ نِلا اوتومبيله

 


(زن داخل ماشين است)

 


برچسب‌ها: ،


۱۱:۳۸:۴۲ | نويسنده : ايتاليايي | نظرات (0)

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :