جمعه ۱۹ فروردین ۰۱

حرف اضافه در گرامر زبان ايتاليايي

زبان ايتاليايي ، آموزش زبان ايتاليايي،آموزش ايتاليايي،آموزش زبان ايتاليايي نصرت،دانلود رايگان آموزش زبان ايتاليايي

حرف اضافه در گرامر زبان ايتاليايي

۴,۳۶۳ بازديد

حرف اضافه در گرامر زبان ايتاليايي 

حرف اضافه:
Preposizioni

 حروف اضافه در زبان ايتاليايي به شرح زير است:

a da su di in tra per con

a (به، در، با)

da (از، پيش، نزد)

su (روي)

di (از، كسره اضافه)

in (در، داخل، به، با)

tra (بين)

per (براي، به طرف)

fra (ديگر، بين)

con (با)

كاربردها:

A: قبل از پايتختها، اسم اشياء، همه فعلها كه قصد انجام دادنشان را داريم و بصورت مصدر مي آيند، قبل از piedi يعني پياده، قبل از شهرها، اسم مكان.

مثال:

Io vado a Roma. به رم مي روم. (شهرها)
Paolo viene a pisa. پائولو به پيزا ميآيد.
Io vado a letto. من به تختخواب مي روم.(اشياء)
Io esco a fare spese. خارج مي شوم براي خريد كردن.(مصدرها)
Francesco va a scuola فرانچسكو به مدرسه ميرود (برخي مكانها)
   

 

Da: بعد از فعل هاي رفتن، زندگي كردن، اقامت داشتن، رسيدن، برگشتن
(andare, vivere, abitare, arrivare, tornave) و قبل از اسم اشخاص (Maria)
مثال:

Laura vive da Carla. لائورا پيش كارلا زندگي مي كند.
Franco abita da carlo. فرانكو اقامت دارد پيش كارلو.
Chiara torna da franco. كيارا برمي گردد پيش فرانكو.

نكته1: در حالتي كه از فعل برگشتن (tornave) استفاده مي كنيم، da مي تواند بعد از فعل و قبل از اسم شهر بيايد.

مثال:Chiara torna(برميگردد) da franco(اسم شخص).
Chiara torna(برميگردد) da zurigo(اسم شهر).

نكته2: هر گاه da قبل از فعل بصورت مصدر بيايد اسم مصدر مي شود. مثال:
Da vedere: ديدني
Da bere: نوشيدني
Da mangiare:خوردني

Su: قبل از اسم مي آيد و هميشه با حرف تعريف اسم تركيب مي شود. مثال:

Su + il + tavolo(ميز) sul tavolo

Su + il + giornale(ژورنال) sul giornale

Di: اگر قبل از اسم شهر بيايد بمعناي اهل آن شهر بودن است. مثال:

Io sono di Milano. من اهل ميلان هستم.
Io sono di Napoli. من اهل ناپل هستم.

نكته: معناي ديگر di كسره اضافه است. مانند:

Le chiavi di casa كليدهاي خانه
Nessuno di voi viene con me? هيچ كدام از شما با من مي آيد؟

 

In: قبل از كشورها مانند:

in Germania به آلمان
in Italia به ايتاليا

 قبل از مكان هايي كه وارد مي شويم براي انجام كار خاص. مثال:

vado in banca به بانك ميروم.
andiamo in biblioteca به كتابخانه ميرويم.
vado in discoteca به ديسكو ميروم.
vado in ufficio به دفتركار ميروم.
vado in palestra به باشگاه ميروم.

نكته1: قبل از كلمات citta(شهر)، centro(مركز شهر)، montagna(كوه)، in بكار مي رود.

نكته2: قبل از وسايل نقليه in مي آيد و معنايش بوسيله ي مي باشد. مثال:

In autobus. بوسيله اتوبوس
In macchina. بوسيله ماشين
In treno. بوسيله قطار

نكته3: قبل از اسم مغازه ها. مثال:

In macelleria در قصابي

نكته4: قبل از اسم مكان در داخل خانه. مثال:

In cantina در زيرزمين
In camera در اتاق

نكته5: قبل از زمان، فصلها، ماهها. مثال:

vado in estate در تابستان ميروم.
torno in aprile در آپريل برميگردم.

نكته7: قبل از زمان لازم براي تمام كردن يك فعاليت. مثال:

Lavoro in un’ora. كار مي كنم تا يكساعت ديگر.

Preposizioni articolate
حروف اضافه ي تركيبي

حروف اضافه ي تركيبي از تركيب شدن حرف اضافه با حرف تعريف بعدشان بوجود مي ايند. همانطور كه قبلا توضيح داده شد حرف تعريف معين براي اسم هاي شناخته شده و مشخص مي آيند، حال اگر در جمله اي حرف اضافه in, a, da, di بيايد و پس از آن اسم شناخته شده اي باشد مسلما حرف تعريف معين آن نيز بايد به همراهش بيايد كه در اينصورت با حرف اضافه تركيب شده و بصورتهاي زير نمايان ميگردد.

مثال:

حروف اضافه حروف تعريف معين
مفرد جمع
Il Lo L' La I Gli Le
Di Del Dello Dell' Della Dei Degli Delle
A Al Allo All' Alla Ai Agli Alle
Da Dal Dallo Dall' Dalla Dai Dagli Dalle
In Nel Nello Nell' Nella Nei Negli Nelle
Su Sul Sullo Sull' Sulla Sui Sugli Sulle

 

چند نمونه مثال

Questa moto è dell'amico di Mario. اين موتور براي دوست ماريو است.
Domani vado a pranzo dal mio amico. فردا براي ناهار پيش دوستم ميروم.
Nella fabbrica di mio zio lavorano molti giovani. در كارخانه عمويم جوانهاي زيادي كار ميكنند.
Il libro è sulla tavola. كتاب روي ميز است.
Nello stato del Vaticano در كشور واتيكان

 

نكته: براي اسامي كشورها در حالت مفرد (كشورهايي كه نشانه مفرد بودن دارند) حرف تعريف استفاده نميشود.

 

Carlo va in America. كارلو به آمريكا ميرود.
Carlo va in Olanda.
كارلو به هلند ميرود.

 

اما براي كشورها در حالت جمع (كشورهايي كه نشانه جمع بودن دارند) همواره با حرف تعريفشان مي آيند.

 

Carlo va negli stati uniti. كارلو به ايالات متحده ميرود.
Carlo va nei paesi bassi. كارلو به كشورهاي پست ميرود.

 

نكته:آموزش زبان ايتاليايي قبل از سال و قرن از حرف تعريف nel استفاده ميشود

in + il = nel

 

Nel ventesimo secolo در قرن بيستم
Nel 1955 در سال 1955

 

www.linguaitaliana.ir 

تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در رویا بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.