مجموعه ای بی نظیر برای یادگیری زبان ایتالیایی در 90روز - نسخه صادراتی

این مجموعه برای شروع موفقیت شما در یادگیری زبان ایتالیایی کافی است

شامل تمركز و تقويت حافظه در ضمن يادگيري ! تكرار مطالب در فواصل زماني مختلف !
برگرفته شده از جديدترين متد آموزشي روز جهان ، مقدماتی تا پیشرفته

خرید آموزش زبان آلمانی

گذشته استمراري و گذشته بعيد در زبان ايتاليايي

گذشته استمراري:
IMPERFETTO

براي صرف افعال در زمان گذشته استمراري، پسوند فعلها به صورت زير تغيير ميكند:

 

PRONOMI ARE ERE IRE
IO AVO EVO IVO
TU AVI EVI IVI
LEI/LUI AVA EVA IVA
NOI AVAMO EVAMO IVAMO
VOI AVATE EVATE IVATE
LORO AVAMO EVANO IVANO

چند نمونه:

PRONOMI PARLARE LEGGERE SENTIRE
IO PARLAVO LEGGEVO SENTIVO
TU PARLAVI LEGGEVI SENTIVI
LEI/LUI PARLAVA LEGGEVA SENTIVA
NOI PARLAVAMO LEGGEVAMO SENTIVAMO
VOI PARLAVATE LEGGEVATE SENTIVATE
LORO PARLAVANO LEGGEVANO SENTIVANO

برخي از فعلها به صورت بي قاعده صرف ميشوند

PRONOMI FARE ESSERE DIRE
IO FACEVO ERO DICEVO
TU FACEVI ERI DICEVI
LEI/LUI FACEVA ERA DICEVA
NOI FACEVAMO ERAVAMO DICEVAMO
VOI FACEVATE ERAVATE DICEVATE
LORO FACEVANO ERAVANO DICEVANO

در زبان ايتاليايي در 4 مورد قطعا از زمان "گذشته استمراري" (imperfetto) استفاده مي شود كه عبارتند از:

1-تشريح يك موضوع در گذشته
Descrizione nel passato

Ieri sera sono andata da Maria, lei aveva un vestito molto elegante.
ديروز بعدازظهر رفتم پيش ماريا، او يك لباس خيلي شيك داشت.

2-يك فعاليت در گذشته
Azione abituare nel passato

Da bambino io andavo in vacanze al mare, una volta sono andata in montagna.
از بچگي در تعطيلات مي رفتم دريا، يكبار رفتم به كوه.

3-طول كشيدن يك موضوع
Durata o svolgimento di un'azione

Ieri mentre io cucinavo mia figlia giocava.
ديروز در حالي كه من آشپزي مي كردم دخترم بازي مي كرد.

4-حالت فيزيكي يا روحي در گذشته
Stato fisico o psicologico nel passato

Ieri avevo mal di testa.   Ieri Paolo era felice.
ديروز سر درد داشتم.   ديروز پائولو شاد بود.

 

Mentre vs durante

نكته: دقت داشته باشيد,بعد از كلمه mentre (در حاليكه - زمانيكه) بايد از فعل استفاده شود و بعد از كلمه durante (در خلال - در طول) بايد از اسم استفاده شود

Mentre c'era la guerra era difficile trovare غير مجاز مي باشدe da mangiare.
زمانيكه جنگ بود، پيدا كردن چيزي براي خودن سخت بود.

 

Durante la guerra era difficile trovare غير مجاز مي باشدe da mangiare
در طول جنگ پيدا كردن چيزي براي خوردن سخت بود.

گذشته بعيد:
TRAPASSATO PROSSIMO

براي ساخت زمان گذشته بعيد در زبان ايتاليايي بايد فعلهاي كمكي "بودن" و "داشتن" را در زمان گذشته استمراري صرف نموده و اسم مفعول فعل مورد نظر را استفاده كنيم

 

ESSERE AVERE
ERO AVEVO
ERI AVEVI
ERA AVEVA
ERAVAMO AVEVAMO
ERAVATE AVEVATE
ERAVANO AVEVANO

 

بايد دقت داشته باشيم كه مثل صرف افعال در زمان گذشته ساده، فعل هاي حركتي از ESSERE و فعلهاي غير حركتي از AVERE استفاده ميكنند

صرف افعال غير حركتي:
I VERBI NON MOVIMENTATI

IO AVEVO PARLATO
من صحبت كرده بودم
TU AVEVI PARLATO
تو صحبت كرده بودي
LEI-LUI AVEVA PARLATO
او صحبت كرده بود
NOI AVEVAMO PARLATO
ما صحبت كرده بوديم
VOI AVEVATE PARLATO
شما صحبت كرده بوديد
LORO AVEVANO PARLATO آنها صحبت كرده بودند

صرف افعال حركتي: آموزش زبان ايتاليايي
I VERBI DI MOVIMENTO

IO ERO ANDATO/A من رفته بودم
TU ERI ANDATO/A تو رفته بودي
LEI-LUI ERA ANDATO/A او رفته بود
NOI ERAVAMO ANDATI/E ما رفته بوديم
VOI ERAVATE ANDATI/E شما رفته بوديد
LORO ERANO ANDATI/E آنها رفته بودند

 

www.linguaitaliana.ir


برچسب‌ها: ،


۱۱:۳۰:۴۲ | نويسنده : ايتاليايي | نظرات (0)

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :