پنجشنبه ۱۸ فروردین ۰۱

آموزش زبان ايتاليايي

زبان ايتاليايي ، آموزش زبان ايتاليايي،آموزش ايتاليايي،آموزش زبان ايتاليايي نصرت،دانلود رايگان آموزش زبان ايتاليايي

كلمات پرسشي در گرامر ايتاليايي

۲,۹۳۳ بازديد

كلمات پرسشي
GLI INTERROGATIVI

كلمات پرسشي مانند همه زبانها براي سوال كردن بكار مي آيند.

حال ساده و حال استمراري در دستور زبان ايتاليايي

۳,۳۶۵ بازديد

حال ساده و حال استمراري در دستور زبان ايتاليايي

صرف افعال در زمان حال ساده :
CONIUGAZIONE AL PRESENTE

صرف افعال به دو دسته ي با قاعده و بي قاعده تقسيم ميشوند افعال با قاعده از يك جدول خاص پيروي مي كنند  كه در زير نحوه صرف را در افعال سه گانه مشاهده ميكنيد.

انواع فعل در زبان ايتاليايي

۳,۴۶۱ بازديد

انواع فعل در زبان ايتاليايي

انواع فعل :

I Verbi

افعال ايتاليايي به 3 دسته تقسيم ميشوند:
-افعالي كه به ARE ختم ميشوند.
-افعالي كه به ERE ختم ميشوند.
-افعالي كه به IRE ختم ميشوند.

ضماير در گرامر زبان ايتاليايي

۵,۵۶۱ بازديد

ضماير در گرامر زبان ايتاليايي

ضمائر فاعلي
I PRONOMI SOGGETTI

PRONOME ضمير
io من
tu تو
lei او دختر
lui او پسر
Lei او احترامي (شما در فارسي)
noi ما
voi شما
loro آنها

در زبان ايتاليايي اگر بخواهيم شخصي را محترمانه خطاب كنيم، ميتوانيم از ضمير Lei استفاده كنيم. براي اشتباه نشدن با ضمير او كه به دختر اشاره دارد هميشه L را با حرف بزرگ مينويسند.

حروف تعريف نامعيين براي اسمهاي مفرد و جمع در زبان ايتاليايي

۱,۸۲۳ بازديد

حروف تعريف نامعيين براي اسمهاي مفرد و جمع در زبان ايتاليايي

حروف تعريف نامعيين براي اسمهاي مفرد:
ARICOLI INDETERMINATIVI AL SINGOLARE

حروف تعريف نامعيين همانطور كه از اسمشان معلوم است بر نامعين بودن يك موضوع دلالت دارند. براي مثال وقتي ميگوييم كتاب را به من بده، منظورمان به يك كتاب خاص است. اما اگر بگوييم يك كتاب به من بده به كتاب خاصي اشاره نميكنيم. تمامي حروف تعريف زير نيز به معني يك ميباشند كه با توجه به اسمي كه بعد از آنها ميايد بايد حرف تعريف درست را انتخاب كنيم.

آموزش ساعت، روز، هفته، ماه، سال در زبان ايتاليايي + فايل صوتي

۳,۵۶۰ بازديد

آموزش ساعت، روز، هفته، ماه، سال در زبان ايتاليايي + فايل صوتي

آموزش ساعت، روز، هفته، ماه، سال در زبان ايتاليايي به همراه فايل صوتي آموزش در ادامه مطالب
Ora, Giorno, Settimana, Mese, Anno

ساعت
L'ORA

ساعت
ORA
CHE ORA È?
CHE ORE SONO?
ساعت چنده؟

براي گفتن ساعت هميشه از حرف تعريف LE استفاده ميشود. فقط براي ساعت يك، از حرف تعريف L استفاده ميشود.

همچنين براي هر ساعتي بجز ساعت يك از SONO استفاده ميشود.

براي ساعت يك، نصفه شب، و ظهر از È استفاده ميشود.

ضمائر اشاره در دستور زبان ايتاليايي

۲,۲۶۶ بازديد

ضمائر اشاره در دستور زبان ايتاليايي

ضماير اشاره
Pronomi Dimostrativi

ضمائر اشاره همانطور كه از اسم آنها مشخص است براي اشاره كردن به موضوعي بكار ميرود. در جدول زير اين ضمائر را ميبينيد:

مذكر
MASCHILE
مونث
FEMMINILE
معني
QUESTO QUESTA اين
QUESTI QUESTE اينها
QUELLO QUELLA آن
QUELLI QUELLE آنها

از ضماير زير براي اشاره به نزديك استفاده ميكنيم.