دوشنبه ۰۳ اردیبهشت ۰۳

آموزش زبان ايتاليايي

زبان ايتاليايي ، آموزش زبان ايتاليايي،آموزش ايتاليايي،آموزش زبان ايتاليايي نصرت،دانلود رايگان آموزش زبان ايتاليايي

آموزش گرامر زبان ايتاليايي (جلسه ششم)

۲,۲۷۲ بازديد

آموزش گرامر زبان ايتاليايي (جلسه ششم)

جلسه ي ششم از آموزش زبان ايتاليايي به شيوه ي ( ١٠١ ) هست و به حروف اضافه اختصاص داره .

  una sedia

تلفظ :


اونا سِديا

 


(يك صندلي)

 

 

آموزش گرامر زبان ايتاليايي (جلسه پنجم)

۲,۲۸۱ بازديد

آموزش گرامر زبان ايتاليايي (جلسه پنجم)

آموزش زبان ايتاليايي به شيوه ي ( ١٠١ ) ، در اين جلسه درسهاي قبلي رو با لغات جديد مرور مي كنيم .

 

  Io sono un poliziotto

تلفظ :

 

ايو سونو اون پوليتزيُتو

 


(من يك افسر پليس هستم)

 

 

آموزش اعداد و تلفظ آن در زبان ايتاليايي

۲,۶۹۹ بازديد

آموزش اعداد و تلفظ آن در زبان ايتاليايي

آموزش اعداد و تلفظ آن در زبان ايتاليايي را براي شما قرار داده ايم

 

  uno

تلفظ :

اونُ

( ١)


آموزش گرامر زبان ايتاليايي (جلسه چهارم)

۲,۱۳۱ بازديد

آموزش گرامر زبان ايتاليايي (جلسه چهارم)

آموزش زبان ايتاليايي بخش چهارم به شيوه ي تصويري ( ١٠١ ) ، در اين جلسه سعي ميكنيم جمع بستن رو مورد بررسي قرار بديم 

  una donna e un uomo

تلفظ :


( يك زن و يك مرد)

 

 

آموزش گرامر زبان ايتاليايي (جلسه سوم)

۲,۲۱۹ بازديد

آموزش گرامر زبان ايتاليايي (جلسه سوم)

آموزش زبان ايتاليايي بخش سوم به شيوه ي تصويري ( ١٠١ ) ، در اين جلسه سعي ميكنيم صفات رو مورد بررسي قرار بديم


La moneta è d'oro

تلفظ :


لا مونِيتا اِ دُروُ

(اين سكه طلاست)

  The coin is gol

آموزش گرامر زبان ايتاليايي (جلسه دوم)

۲,۲۹۸ بازديد

آموزش گرامر زبان ايتاليايي (جلسه دوم)

در اين جلسه سعي ميشه بيشتر از لغاتي كه در جلسه ي قبل ياد گرفتيم ، در ساختار جملات منفي استفاده بشه ! اين جلسه هم باعث تثبيت يادگيريتون از لغات جلسه ي قبل ميشه و هم در بكار بردن اين لغات در غالب جملات منفي شما رو زبده ميكنه ...


Io non sono un uomo. Io sono una donna

تلفظ :


ائيو نُن سونو اون اوآمو ، ائيو سونو اونادُنا

(من يك مرد نيستم ، من يك زن هستم )

  I am not a man. I am a woman

آموزش گرامر زبان ايتاليايي (جلسه اول)

۲,۸۱۶ بازديد

آموزش گرامر زبان ايتاليايي (جلسه اول)

جلسه ي اول از دوره ي دوم آموزش زبان ايتاليايي به شيوه ( ١٠١ ) هست و به حروف اضافه اختصاص داره .

  una sedia

تلفظ :


اونا سِديا

 


(يك صندلي)