چهارشنبه ۰۵ اردیبهشت ۰۳

آموزش زبان ايتاليايي

زبان ايتاليايي ، آموزش زبان ايتاليايي،آموزش ايتاليايي،آموزش زبان ايتاليايي نصرت،دانلود رايگان آموزش زبان ايتاليايي

آموزش اعداد در زبان ايتاليايي (همراه آموزش صوتي)

۴,۶۵۱ بازديد

آموزش اعداد در زبان ايتاليايي (همراه آموزش صوتي)

آموزش اعداد در زبان ايتاليايي به همراه فايلهاي صوتي آموزش

  IL NUMERO عدد   ORDINALI اعداد ترتيبي
0 ZERO صفر    
1 UNO يك PRIMO اول
2 DUE دو SECONDO دوم
3 TRE سه TERZO سوم
4 QUATTRO چهار QUARTO چهارم
5 CINQUE پنج QUINTO پنجم
6 SEI شش SESTO ششم
7 SETTE هفت SETTIMO هفتم
8 OTTO هشت OTTAVO هشتم
9 NOVE نه NONO نهم
10 DIECI ده DECIMO دهم
 

حروف تعريف معيين براي اسمهاي مفرد و جمع در گرامر ايتاليايي

۵,۰۹۲ بازديد

حروف تعريف معيين براي اسمهاي مفرد و جمع در گرامر ايتاليايي

حروف تعريف معيين براي اسمهاي مفرد:
ARTICOLI DETERMINATIVI AL SINGOLARE

حرف تعريف واژه اي است كه قبل از اسم مي آيد و به جنسيت و تعداد آن دلالت دارد. كليه اسمها در زبان ايتاليايي داراي جنسيت مذكر يا مونث هستند. براي اسمهاي مفرد يا جمع همچنين مذكر يا مونث، حرف تعريف مختص خود استفاده ميشود.

 

انواع حروف تعريف مفرد
Il La L'
Lo

تلفظ‌ كلمات در زبان ايتاليايي(همراه آموزش صوتي)

۴,۹۵۴ بازديد

تلفظ‌ كلمات در زبان ايتاليايي(همراه آموزش صوتي)

صداي حروف  تركيبي:
LA PRONUNCIA

H در ايتاليايي نوشته ميشود ولي خوانده نميشود.
GN صداي "ني" ميدهد. مثل SIGNORA كه "سينيورا" خوانده ميشود.
GL صداي "يي" ميدهد. مثل FAMIGLIA كه "فاميليا" خوانده ميشود. البته حرف ل خيلي نرم تلفظ ميشود.
S اگر يكي باشد در داخل كلمه معمولا صداي "ز" ميدهد اما وقتي دوتا باشد صداي "س" ميدهد

آموزش حروف الفباي ايتاليايي به همراه فايل صوتي و تصويري

۷,۶۹۱ بازديد

آموزش حروف الفباي ايتاليايي به همراه فايل صوتي

الفباي ايتاليايي داراي 21 حرف ميباشد.

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V Z
ا بي چي دي اِ اِفِّ جي آكا اي اِلِّ اِمِّ اِنِ اُ پي كو اِرِّ اِسِّ تي او وو زِتا
 

 
 
 

حروف J-K-W-X-Y در الفباي ايتاليايي وجود ندارند و اگر در كلمه اي استفاده شوند آن كلمه از زبان ديگري وارد ايتاليايي شده است.
مثل كلمه W.C كه معادل آن در ايتاليايي BAGNO است و كلمه TAXI كه معادل آن در ايتاليايي TASSI ميباشد.

 
J K W X Y
اي لونگا كاپا دوپيا وو ايكس ايپسيلون

 
 

آموزش گرامر و لغات زبان ايتاليايي (جلسه نهم)

۲,۳۱۴ بازديد

 آموزش گرامر و لغات زبان ايتاليايي (جلسه نهم)

اين جلسه جلسه ي نهم آموزش زبان ايتاليايي به شيوه ي تصويري ( ١٠١ ) هست  .


una camicia

تلفظ :

 

 

 

 

يك پيراهن

  

 

آموزش گرامر زبان ايتاليايي (جلسه هشتم)

۲,۰۵۴ بازديد

i capelli

تلفظ :


 

 

 

مو

  

 آموزش گرامر زبان ايتاليايي (جلسه هشتم)

آموزش گرامر زبان ايتاليايي (جلسه هفتم)

۲,۲۶۰ بازديد

آموزش گرامر زبان ايتاليايي (جلسه هفتم)

جلسه ي هفتم آموزش زبان ايتاليايي به شيوه ي ( ١٠١ ) هست  .