دوشنبه ۰۳ اردیبهشت ۰۳

آموزش گرامر زبان ايتاليايي

زبان ايتاليايي ، آموزش زبان ايتاليايي،آموزش ايتاليايي،آموزش زبان ايتاليايي نصرت،دانلود رايگان آموزش زبان ايتاليايي

حالت التزامي, حالت امري , حالت شرطي و حالت مجهول

۴,۵۰۳ بازديد

حالت التزامي, حالت امري , حالت شرطي و حالت مجهول

حالت التزامي
Modo Congiuntivo

در حالت التزامي، گوينده خود را ملزم به انجام كاري ميداند و يا ديگران را ملزم به انجام كاري ميكند.

افعال كمكي در حالت التزامي به صورت زير صرف ميشوند.

گذشته استمراري و گذشته بعيد در زبان ايتاليايي

۴,۳۳۸ بازديد

گذشته استمراري و گذشته بعيد در زبان ايتاليايي

گذشته استمراري:
IMPERFETTO

براي صرف افعال در زمان گذشته استمراري، پسوند فعلها به صورت زير تغيير ميكند:

قيد و صفت در گرامر زبان ايتاليايي

۳,۳۹۶ بازديد

قيد و صفت در گرامر زبان ايتاليايي

قيدها با افزودن MENTE به صفت در حالت مونث بدست مي آيند.

صفت
AGGETTIVO
قيد
AVVERBIO
NUOVA NUOVAMENTE
LENTA LENTAMENTE
STRETTA STRETTAMENTE

 

حرف اضافه در گرامر زبان ايتاليايي

۴,۳۷۹ بازديد

حرف اضافه در گرامر زبان ايتاليايي 

حرف اضافه:
Preposizioni

 حروف اضافه در زبان ايتاليايي به شرح زير است:

a da su di in tra per con

a (به، در، با)

da (از، پيش، نزد)

su (روي)

di (از، كسره اضافه)

in (در، داخل، به، با)

tra (بين)

per (براي، به طرف)

fra (ديگر، بين)

con (با)

كاربردها:

A: قبل از پايتختها، اسم اشياء، همه فعلها كه قصد انجام دادنشان را داريم و بصورت مصدر مي آيند، قبل از piedi يعني پياده، قبل از شهرها، اسم مكان.

كلمات پرسشي در گرامر ايتاليايي

۲,۹۴۱ بازديد

كلمات پرسشي
GLI INTERROGATIVI

كلمات پرسشي مانند همه زبانها براي سوال كردن بكار مي آيند.

حال ساده و حال استمراري در دستور زبان ايتاليايي

۳,۳۷۵ بازديد

حال ساده و حال استمراري در دستور زبان ايتاليايي

صرف افعال در زمان حال ساده :
CONIUGAZIONE AL PRESENTE

صرف افعال به دو دسته ي با قاعده و بي قاعده تقسيم ميشوند افعال با قاعده از يك جدول خاص پيروي مي كنند  كه در زير نحوه صرف را در افعال سه گانه مشاهده ميكنيد.

انواع فعل در زبان ايتاليايي

۳,۴۶۹ بازديد

انواع فعل در زبان ايتاليايي

انواع فعل :

I Verbi

افعال ايتاليايي به 3 دسته تقسيم ميشوند:
-افعالي كه به ARE ختم ميشوند.
-افعالي كه به ERE ختم ميشوند.
-افعالي كه به IRE ختم ميشوند.